RSS
A A A
SmodBIP

Przetargi zrealizowane przed 01.12.2010r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 311215-2010 z dnia 03.11.2010r.:

"Wymiana stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół Nr 1
w Siemianowicach Śląskich przy ulicy K. Szymanowskiego 11
"

treść Ogłoszenia >>>

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 24.11.2010r. (doc.)

Dokumentacja zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (.doc)
Zał. Nr 1 - Formularz oferty (.doc)
Zał. Nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.doc)
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (.doc)
Zał. Nr 4 - Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych (.doc)
Zał. Nr 5 - Postanowienia umowne (.doc)
Oświadczenie podwykonawcy - Zał. Nr 1 do Umowy (.doc)
Przedmiary i specyfikacje (.exe)
Wyjaśnienia do SIWZ (.doc)


Ogłoszenie o zamówieniu nr 153180 - 2010 z dnia 01.06.2010r.


"Remont pokrycia dachowego w Zespołe Szkół Nr 1 - Segment A
w Siemianowicach Śląskich przy ulicy K. Szymanowskiego 11"

treść Ogłoszenia >>>

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.06.2010r. (doc.)

Dokumentacja zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (.doc)
Zał. Nr 1 - Formularz oferty (.doc)
Zał. Nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.doc)
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (.doc)
Zał. Nr 4 - Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych (.doc)
Zał. Nr 5 - Postanowienia umowne (.doc)
Oświadczenie podwykonawcy - Zał. Nr 1 do Umowy (.doc)
Przedmiary i specyfikacje (.exe)


Ogłoszenie o zamówieniu nr 153174 - 2010 zdnia 01.06.2010r.


"Wymiana stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Siemianowicach Śląskich przy ulicy K. Szymanowskiego 11"

treść Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 24.06.2010r. (doc.)

Dokumentacja zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (.doc)
Zał. Nr 1 - Formularz oferty (.doc)
Zał. Nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.doc)
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (.doc)
Zał. Nr 4 - Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych (.doc)
Zał. Nr 5 - Postanowienia umowne (.doc)
Oświadczenie podwykonawcy - Zał. Nr 1 do Umowy (.doc)
Przedmiary i specyfikacje (.exe)
Wyjaśnienia do SIWZ - 09.06.2010r. (.doc)


Ogłoszenie o zamówieniu:


"Utrzymanie czystości w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Siemianowicach Śląskich przy ulicy K. Szymanowskiego 11"

treść Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze oferty. - 02.02.2010r. (.doc)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. - 12.02.2010r. (.doc)

Dokumentacja zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (.doc)
Zał. Nr 1 - Formularz oferty (.doc)
Zał. Nr 2 - Oświadczenie (.doc)
Zał. Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (.doc)
Zał. Nr 4 - Ogólne postanowienia umowne (.doc)
Zał. Nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień(.doc)
Zał. Nr 1 do Umowy (.doc)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 20.01.2010r. (.doc)
Wyjaśnienia do SIWZ - 20.01.2010r. (.doc)
Korekta wyjaśnień z 20.01.2010r. - 21.01.2010r. (.doc)
Wyjaśnienia do SIWZ. - 22.01.2010r. (.doc)


Ogłoszenie o zamówieniu:

"Wymiana stolarki okiennej segmentu C Zespołu Szkół Nr 1 w Siemianowicach Śląskich przy ulicy K. Szymanowskiego 11 - elewacja zachodnia"

treść Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze oferty (.doc)

Dokumentacja zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (.doc)
Zał. Nr 1 - Formularz oferty (.doc)
Zał. Nr 2 - Ogólne Warunki Umowy (.doc)
Zał. Nr 3 - Segment C Przedmiar (.pdf)
Zał. Nr 4 - STWiORB (.exe)
Zał. Nr 5 (.doc)
Zał. Nr 6 (.doc)
Zmiana treści SIWZ - 20.11.2009r.(.doc)
Wyjaśnienie treści SIWZ - 27.11.2009r.(.doc)
Wyjaśnienie treści SIWZ - 30.11.2009r.(.doc)
Wyjaśnienie treści SIWZ - 01.12.2009r.(.doc)Opublikował: Krzysztof Ślęzak
Publikacja dnia: 18.11.2021
Podpisał: Krzysztof Ślęzak
Dokument z dnia: 02.12.2010
Dokument oglądany razy: 4 138